Biuro Współpracy z Zagranicą

Biuro ds. Wymiany Międzynarodowej

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź, Poland
pokój 309

Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00

international.office@asp.lodz.pl

Tel.: 42 25 47 403

 

 

Program Erasmus+:

 

Kierunkowi Koordynatorzy Programu Erasmus+

Odpowiedzialni za wsparcie studentów w procesie ustalania programów studiów oraz praktyk i zatwierdzanie związanych z nimi dokumentów (Learning Agreement, Changes to Learning Agreement, Training Agreement, Changes to Training Agreement)

dr Karolina Grudzińska
grafika, malarstwo
E-mail: karolina.grudzinska@asp.lodz.pl

 

dr Olga Podfilipska-Krysińska
tkanina i ubiór
E-mail: olga.podfilipska-krysinska@asp.lodz.pl

 

mgr Katarzyna Lewoc
wzornictwa i architektura wnętrz
E-mail: klewoc@asp.lodz.pl

 

dr Małgorzata Górska-Ogórek
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, fotografia
E-mail: malgorzata.gorska@asp.lodz.pl

 

mgr Jarosław Borek
rzeźba
E-mail: jborek@asp.lodz.pl

 

dr Marzena Łukaszuk
malasrstwo
E-mail: marzena.lukaszuk@asp.lodz.pl

 

made with Drupal by Naat&Naiya (c)2010